საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პრივილეგირებული აქციები

საინვესტიციო პორტფელების მართვა

ჩვენ, როგორც საინვესტიციო ფონდმა და მულტისაოჯახო ოფისმა, შევიმუშავეთ სისტემა, სპეციალურად ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ წვდომა გრძელვადიან ფინანსურ მომსახურებაზე.

ჩვენი მთავარი მიზანია ბენეფიციარ მესაკუთრეების აქტივების სტაბილური და მნიშვნელოვანი ზრდა.

ამის განხორციელებისთვის, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს მიერ გამომუშავებულ რესურსებს, სპეციალურ ალგორითმულ სისტემებს და ვთანამშრომლობთ პროპ მოვაჭრეთა ჯგუფებთან და მცირე ჰეჯ-ფონდებთან, რომლებიც აჩვენებენ საკმაოდ კარგ შედეგებს, მაგრამ შეზღუდულები არიან ფინანსური რესურსებით.

ჩვენი მიდგომა ემსახურება იდეას, ბენეფიციარ მესაკუთრეებს შევთავაზოთ პროდუქტი, რომელიც აერთიანებს ფონდებისა და პროპ სავაჭრო ფირმის უპირატესობებს.

ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ შეუძლებელია კონკურენცია დისკრეტულ და ალგორითმულ ვაჭრობას შორის ფინანსურ ბაზრებზე ოპერაციიდან სარგებლის მისაღებად.

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ რეფორმირდება საერთაშორისო საფინანსო სისტემა და რა ცვლილებები შევა საფონდო ბირჟის ინფრასტრუქტურაში, ვაჭრობაში ადამიანის როლი შემცირდება და ძირითადად ალგორითმული სისტემების ფუნქციონირების შენარჩუნებაზე იქნება პასუხისმგებელი.

სხვა სიტყვით, ადამიანი შექმნის ჰიპოთეზებს, შეიმუშავებს სავაჭრო სტრატეგიების ანალიზურ კომპონენტს, ააშენებს სავაჭრო ინფრასტრუქტურას, მაგრამ იგი ვეღარ შეძლებს სავაჭრო პროცესში უშუალოდ მნიშვნელოვანი როლის შესრულებას, რადგან უკვე შეუძლებელი იქნება წინსწრებით განახორციელოს რობოტების მიერ შესასრულებელი აქტივობები.

ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ კომპანიის მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა ინვესტიციების მართვა მხოლოდ ალტერნატიულ სისტემებზე დაფუძნებული სავაჭრო სტრატეგიების გამოყენებით, თუნდაც პროპ-სავაჭრო ჯგუფებში.

 

 

ინვესტიცა აშშ დოლარში

Terms კონსერვატიული ბალანსირებული
აქტიური
მინიმალური საინვესტიციო კაპიტალი
10 000 30 000 30 000
მინიმალური საინვესტიციო ვადა
3 თვე
6  თვე
6 თვე
წლიური ინტერესი
9.8 %
16.3 %
22.5 %
რისკი (ფიქსირებული)
7 %
14 %
25 %
რეინვესტირება
არა დიახ დიახ
ბაზრები US, UK stocks and ETFs US, UK stocks and ETFs, Currency Futures US Stosk and ETFs, Currency Futures, OTC Market
Prop-trading-ს ჩართულობა
0% 20% 45%

ინვესტიცა აშშ დოლარში

Terms კონსერვატიული ბალანსირებული
აქტიური
მინიმალური საინვესტიციო კაპიტალი
10 000 20 000 20 000
მინიმალური საინვესტიციო ვადა
3 თვე
6 თვე
6 თვე
წლიური ინტერესი
4.3 %
11.2 %
15.5%
რისკი (ფიქსირებული)
6 %
10 %
18 %
რეინვესტირება
არა დიახ დიახ
ბაზრები
US, UK stocks and ETFs US, UK stocks and ETFs, Currency Futures US Stosk and ETFs, Currency Futures, OTC Market
Prop-trading-ს ჩართულობა
10% 30% 65%