საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ტექნიკური ანალიზი 18.02.22

GBP \ JPY \ W1 - წყვილი ასრულებს აღმავალ მოძრაობას წინა პროგნოზის ფარგლებში. შუალედური შედეგი შეადგენს მიახლოებით +220 პუნქტს. წინაღობის ზონა 157,70 და 158,00 ნიშნულების შორისაა. აღნიშნულ ზონაში გააქტიურდება დაღმავლობის სავაჭრო მოვლენა - დივერგენცია. დივერგენციის პირველი მიზანია 152,45 ნიშნული. ამ დონეზე, დიდი ალბათობით, გადაიკვეთება 34-იანი და 55-იანი მუვინგები. შემდეგი მიზანია 149,15 ნიშნული. პერსპექტივაში კი 146,00, თუ გამოვრიცხავთ ფორსმაჟორს. 100-იანი მუვინგი სწორედ 146,00 ნიშნულთანაა და ასრულებს მხარდამჭერ როლს.

თებერვალი 18, 2022

ტექნიკური ანალიზი 17.02.22

EUR \ JPY \ W1 - წყვილი იმყოფება აღმავალ პროცესში და მიუახლოვდება დაღმავალი არხის ზედა საზღვრამდე. ამ საზღვარს ემთხვევა  წინაღობის დონე 132,80 ნიშნული.გადადებულ დაღმავალ სცენარს ხელსუწყობს მუვინგების გადაქვეთა130,25 ნიშნულთან. პერსპექტივაში კი აქტუალურია დაღმავალი არხის გადაკვეთა ზეომთ. ამას გვიკარახობს ფიგურა “დროშა”. და ამ ფიგურის მიხედვით გავალისცინებულია აღმსვლა 137,53 ნიშნულამდე. მიმდინარე ფასი შეადგენს131,68 ნიშნულს. ასე რომ გვაკვს ორი სცენარი. კერძოდ, პირველი -  გადადებული დაღმასვლის სცენარი 132,80-დან 130,25-მდე. მეორე -  გრძელვადიანი აღმავლობის სცენარი 130,25-დან, 132,80 ნიშნულის გაღვევით, 137,53-მდე. აღნიშნული ორი სცენარის ალბათობა მაღალია თუ გამოვრიცხავთ ფორსმაჟორს.

თებერვალი 17, 2022

ტექნიკური ანალიზი 16.02.22

USD \ CAD \ D1 - წყვილი იმყოფება ფლეტურ დაღმასვლაში. წინა პროგნოზის მიხედვით წყვილმა იმოძრავა ფლეტის ფარგლებში +115 პუნქტიან დიაპაზონში. მიმდინარე ფასი შეადგენს 1,2682 ნიშნულს. ფლეტის ქვედა საზღვარი იმყოფება 1,2670 ნიშნულთან. შესაძლებელია ამ დონის დროებითი გარღვევა, მაგრამ პერსპექტივაში იქმნება აღმავლობის ფაქტორები. მეორე მხარდამჭერი დონე იმყოფება 1,2600 ნიშნულთან. დღიან ტაიმფრეიმზე ფორმირდება ფიგურა “დროშა”. ფიგურის მიხედვით პერსპექტივაში გათვალისწინებულია ფლეტის გარღვევა ზემოთ დაახლოებით 1,2900 ნიშნულთან.

 

თებერვალი 16, 2022

ტექნიკური ანალიზი 15.02.2022

XAU \ USD \ W - გრძელვადიანი სცენარის ფარგლებში ფასი გაიზარდა და მიაღწია 1875 ნიშნულს. მაქსიმუმი იყო დაფიქსირებული 1879 ნიშნულზე. მიმდინარე ფასი შეადგენს 1869 ნიშნულს. აღმასვლა იყო გათვალისწინებული 1800 დონიდან. ამჟამად აქტუალურია აღმავლობის დასუსტება. ანუ უახლოეს მომავალში ტექნიკური ანალიზის მიხედვით განვითარდება დაღმასვლა თუ გამოვრიცხავთ ფორსმაჟორს. თუ სპეკულატიური ან გეოპოლიტიკური ფაქტორების გამო ოქრო განაგრძობს აღმასვლას, მაშინ მნიშნელოვანი შემობრუნების წერტილი იქნება 1930 ნიშნულზე პერსპექტივაში. ჯერჯერობით რელევანტური სცენარი დაღმავლისაა. მიზანია ამ სცენარის მიხედვით 1800 და 1775 ნიშნულია.

თებერვალი 15, 2022

ტექნიკური ანალიზი 14.02.2022

EUR \ USD \ D1 - როგორც ჩანს პარასკევის სცენარი ევროს დაღმასვლის შესახებ შესრულების პროცესშია. დაღმასვლა დაიწყო წინაღობის დონიდან 1,1450 ნიშნულიდან და ახლა შეადგენს 1,1315 ნიშნულს. მინიმუმი იყო დაფიქსირებული 1,1300 ნიშნულთან. შუალედური შედეგი შეადგენს +160 პუნქტს. გრაფიკულად ფასი იმყოფება აღმავალი ტრენდის ქვედა საზღვართან და თან ტესტავს ამ საზღვარს. საყურადღებოა მნიშვნელოვანი დონე 1,1340 ნიშნულზე. ამ ნიშნულისკენ აქვს გეზი სამივე მცოცავ საშუალოს, 21; 55 და 100-იანს. ასე რომ აღნიშნული დონის გარღვევა გამოიწვევს ძლიერ მოძრაობას დაღმასვლის მიმართულებით. მოსალოდნელი დაღმასვლის პირველი შეჩერება გათვალისწინებულია 1,1265 მხარდამჭერ ნიშნულთან. პერსპექტივაში კი მაღალი ალბათობით მოსალოდნელია 1,1175 ნიშნულთან მიღწევა.

თებერვალი 15, 2022