საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მარტი 09, 2022

ტექნიკური ანალიზი 09.03.22

NZD \ USD \ H4 - წყვილი იმყოფება აღმავალ პროცესში. მიმდინარე ფასი შეადგენს 0,6838 ნიშნულს. ამ ფასს ემთხვევა 21-იანი მუვინგი. ინდიკატორების მიხედვით წყვილის შეთავაზება გადაჭარბებულია. ანუ აქტუალურია აღმასვლა. ლოკალური წინაღობის დონე 0,6845 ნიშნულია. სტრატეგიული დონე კი 0,6885 ნიშნულზეა. აქტუალური მხარდამჭერის დონე 0,6800 ნიშნულთან იმყოფება. ახლო მომავალში წყვილის მოძრაობა განსაზღვრულია ზემოთ აღნიშნულ დონეებს შორის.